Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, a zarazem jego beneficjentem jest wyłącznie Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Spółka została utworzona aktem założycielskim, sporządzonym w dniu 22 grudnia 2000 roku w formie aktu notarialnego. Samodzielną działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001 roku.

Aktualnie WKD jest spółką samorządową, której właścicielem jest Konsorcjum Samorządowe, na które składa się: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Pruszków, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Brwinów, Gmina Milanówek, Miasto Podkowa Leśna oraz Gmina Michałowice. Województwo Mazowieckie posiada 97,78% udziałów w kapitale zakładowym, pozostałe gminy – 2,22%.

Podstawowa działalność Spółki to zarządzanie infrastrukturą kolejową i organizowanie przewozów pasażerskich na linii WKD (linia kolejowa nr 47 i 48) według opracowanego rozkładu jazdy pociągów, zatwierdzanego przez organizatora przewozów:  Województwo Mazowieckie. WKD prowadzi działalność w oparciu o uzyskane licencje i świadectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie zagwarantowania odpowiedniej realizacji przedsięwzięcia, a następnie zapewnienia jego trwałości, spółka posiada świadectwo bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej dla właściwego utrzymania infrastruktury i bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. W ramach dalszego wypełniania obowiązków zarządcy infrastruktury spółka będzie odpowiedzialna za prawidłową eksploatację zmodernizowanych i zabudowanych nowych elementów infrastruktury liniowej i punktowej przy udziale współfinansowania ze środków UE.

Pobierz PDF