Wróć do listy

Zakończony został jeden z kluczowych etapów prac przy budowie drugiego toru od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego polegający na przebudowie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz przełączeniu ruchu pociągów na nowo wybudowany tor. Dziś na końcowej stacji linii WKD w Grodzisku Mazowieckim przy udziale władz województwa, samorządów lokalnych, władz spółki i przedstawicieli firmy INTOP Warszawa Sp. z o.o., generalnego wykonawcy, podsumowano zakres wykonanych prac i przedstawiono plany na najbliższe miesiące.

Zgodnie z zapowiedziami pociągi WKD po nowym torze miały pojechać w pierwszym kwartale 2023 roku. Zaplanowany na połowę marca br. termin udało się przyspieszyć o blisko trzy tygodnie. To pierwszy z kluczowych elementów kompleksowej modernizacji infrastruktury kolejowej na odcinku Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki. Całkowita wartość inwestycji wynosi 150 mln zł, z czego 74,5 mln zł to środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dziś do dyspozycji podróżnych została otwarta całkowicie przebudowana stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska. Jednocześnie pociągi WKD wjeżdżają również na nowo wybudowany drugi tor linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, realizowana od końca maja 2022 roku budowa drugiego toru WKD to długo wyczekiwana inwestycja. – Jej realizacja to przede wszystkim bardziej dostępny, szybki, bezpieczny i  przyjazny środowisku transport, jakim jest kolej aglomeracyjna. Od lat konsekwentnie wspieramy rozwój kolei. Zależy nam, aby mieszkańcy Mazowsza mogli sprawnie dojeżdżać do pracy, szkoły czy placówek medycznych. Tempo prac pokazuje, że inwestycja powinna zostać ukończona na czas. Warto wspomnieć, że projekt o niebagatelnej wartości 150 mln zł jest współfinansowany ze środków unijnych – dodaje marszałek.

Budowa drugiego toru to kluczowe przedsięwzięcie inwestycyjne z punktu widzenia rozwoju WKD w najbliższych dekadach. Inwestycja obejmuje gruntowną modernizację istniejącego toru, który od kilkudziesięciu lat nie był poddany kompleksowej naprawie. Szczegółowy zakres przewiduje prace o charakterze wielobranżowym na odcinku linii kolejowej między Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim o długości ok. 7,5 km: infrastrukturę torową, system zasilania, system sterowania ruchem kolejowym, obiekty inżynieryjne (mosty, przepusty), przebudowę przejazdów kolejowych i urządzeń zabezpieczenia przejazdów, budowę peronów przystankowych wraz z infrastrukturą służącą do przekazywania informacji o ruchu pociągów. Co istotne, infrastruktura kolejowa zostanie dostosowana do wymagań podróżnych z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu to ponad 150 mln zł, z czego koszt robót budowlanych wyniesie 142,46 mln zł. Na realizację inwestycji spółka pozyskała środki unijne – 74,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z czego dofinansowanie do robót budowlanych wynosi 68,8 mln zł. Rozpoczęte w maju 2022 roku prace zostały zaplanowane w kilku etapach. W ramach pierwszego został już wybudowany drugi tor na szlaku Podkowa Leśna Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Równocześnie została całkowicie przebudowana stacja końcowa Grodzisk Mazowiecki Radońska. Ostatni z etapów przewiduje przebudowę starego toru na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska, którego rozbiórka rozpocznie się w najbliższych dniach.

– Prace budowlane przy jednym z największych, ale i najbardziej skomplikowanych projektów Warszawskiej Kolei Dojazdowej osiągnęły półmetek. Oddajemy do użytku nowy tor, a równocześnie rozpoczynamy przebudowę istniejącego starego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzisiejszy rezultat udało się osiągnąć dzięki dużemu zaangażowaniu wykonawcy, przychylności lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych, na terenie których jest realizowana inwestycja, oraz dzięki wyrozumiałości i cierpliwości pasażerów i mieszkańców okolic linii kolejowej WKD. Nie bez znaczenia była również sprzyjająca realizowanym pracom budowlanym aura. Należy podkreślić, że wcześniejsze oddanie do użytkowania nowej infrastruktury nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami bezpieczeństwa – powiedział Michał Panfil, prezes zarządu, dyrektor generalny Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Dla potrzeb projektu dotychczas opracowano: studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, dokumentację o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania na środowisko, kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą także projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano niezbędne pozwolenia, zezwolenia, opinie i decyzje administracyjne, w tym m.in. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, pozwolenie wodno-prawne, dokumentację geologiczno-inżynierską oraz pozwolenie na budowę.

Umowa na budowę drugiego toru na linii kolejowej między Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim została podpisana 10 maja 2022 roku, przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpiło 23 maja 2022 roku, zaś termin zakończenia realizacji całej inwestycji to koniec 2023 roku.

Realizacja robót w zakresie branży torowej objęła cały przebudowywany szlak linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego o długości ok. 7,5 km, łącznie z torami w stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. W zakresie przebudowy obiektów inżynieryjnych prace objęły 4 mosty (wykonane w układzie połówkowym na nowym torze) i 4 przepusty (wykonane na obydwu torach). W odniesieniu do sieci trakcyjnej na całym szlaku o długości ok. 7,5 km wzdłuż nowego toru oraz w stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska została wywieszona nowa sieć trakcyjna, zrealizowano prace w zakresie doposażenia podstacji trakcyjnej w Grodzisku Mazowieckim i kabiny sekcyjnej w Podkowie Leśnej. W obrębie 8 obiektów odprawy pasażerów (przystanków osobowych i stacji) zbudowano nowe perony, w tym w docelowej lokalizacji przy istniejącym starym torze (dwa perony: Grodzisk Mazowiecki Okrężna, Kazimierówka) oraz przy nowym torze (wszystkie obiekty od Podkowy Leśnej Zachodniej do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska; prace w Podkowie Leśnej Głównej są planowane w kolejnej fazie realizacji inwestycji).

Przed nami walka o utrzymanie dotychczasowego tempa przy realizacji kolejnych etapów inwestycji, które z całą pewnością będą jeszcze wiązać się z pewnymi niedogodnościami dla pasażerów i mieszkańców. Jesteśmy pewni, że dalsza współpraca z wykonawcą oraz lokalnymi samorządami pozwoli na ograniczenie utrudnień do minimum, a prace przebiegną zgodnie z założonym harmonogramem. Chciałbym podkreślić, że wszystkie podejmowane w tym zakresie działania służą wypełnieniu założeń strategii rozwoju województwa mazowieckiego, mającej na celu polepszenie jakości usług przewozowych i zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji warszawskiej – dodaje prezes zarządu WKD, Michał Panfil.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, który został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura).

Wśród kluczowych korzyści związanych z rozbudową infrastruktury kolejowej pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim znajdują się: poprawa przepustowości linii i stacji WKD oraz polepszenie skomunikowania z węzłami transportu zbiorowego (kolejowego i drogowego) na terenie aglomeracji warszawskiej, poprawa komfortu jazdy i obsługi pasażerów poprzez wzrost liczby uruchamianych pociągów i skrócenie czasu ich przejazdu, zwiększenie dostępności, bezpieczeństwa i punktualności transportu kolejowego, jak również ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez zachęcenie użytkowników indywidualnych do korzystania z oferty publicznego transportu zbiorowego. W ramach modernizacji infrastruktury służącej obsłudze pasażerów szczególne znaczenie dotyczy kwestii pełnego przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności.

Pobierz PDF